معرفی و لیست هنرمندان کشتی لوکس و تفریحی آرتمیس پلاس
معرفی و لیست هنرمندان کشتی لوکس و تفریحی آرتمیس پلاس بترتیب اجرا:
کیبورد : استاد علی سینایی
خواننده :
استاد وحید مسعودزادگان
شومن و استنداپ کمدی : استاد صادق فخار ( مسترفان )
دیجی: دی جی تیا.سایر اعلانات